Katusorganisatsioonid

Eesti Naiste Varjupaikade Liit   –  ENVL

Mittetulundusühing Eesti Naiste Varjupaikade Liit on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühingute liit, mis ühendab Eestis naistevastase vägivalla ohvritele varjupaigateenust pakkuvaid ogranisatsioone.

Tegutseme alates 2006. aastast.

2022. aasta oktoobri seisuga on Liidu liikmed Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik, Järvamaa Naiste Tugikeskus, Jõgevamaa Naiste Tugikeskus, Läänemaa Naiste Tugikeskus, Valgamaa Naiste Tugikeskus, Võrumaa Naiste Tugikeskus, Viljandimaa Naiste Tugikeskus, Virumaa Naiste Tugikeskus.

ENVL korraldab Raplamaa Naiste Tugikeskuse ja Tallinna Naiste Tugikeskuse tööd.

Teeme koostööd kõigi teiste naiste tugikeskustega Eestis.

Meie postiaadress on  Tuukri põik 10a-9, 10120 Tallinn

E-mail  info@naisteliin.ee

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud – ENÜ

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud (ENÜ) sündis 2003. aasta soojal augustipäeval valge roosi linnas Viljandis, kus 16.augustil kirjutasid ENÜ koostööleppele alla 20 naisorganisatsiooni.

2007. aasta alguses on ENÜ koostööleppega ühinenud 54 naisteühendust, sealhulgas 14 naisteühenduste ümarlauda. Kokku ühendab ENÜ otse ja läbi piirkondlike ümarlaudade üle 170 naisorganisatsiooni.

Eesti Naisteühenduste Ümarlaua tegevus

Eesti naised on ühinenud, et et üheskoos otsida lahendusi naiste probleemidele. Naistevastane vägivald, palgatasemete erinevused võrreldes meestega, meeste vähene osalus ja tugi laste kasvatamisel, naiste vähene esindatus tähtsate otsuste langetamisel – naiste mured ja vajadused on väga paljuski sarnased kõikjal Euroopas. Muutes elu inimväärsemaks Eestis, mõjutab see ühtlasi kogu Euroopat ja vastupidi.

ENÜ algatab ümarlauda kuuluvate organisatsioonide kaudu projekte, toetus- ja protestiaktisoone, mis on suunatud naiste õiguste tagamisele, vähemusgruppide naiste õiguste kaitsmisele ja naiste ning meeste võrdõiguslikkuse edendamiseks.

ENÜ toetab väljastpoolt oma liikmeskonda tulevaid algatusi, mis langevad kokku meie eesmärkidega, olenemata sellest, kas need algatused on tulnud teistest riikidest või teistest organisatsioonidest, mis ei ole Eesti Naisteühenduste Ümarlaua liikmed.

ENÜ püüab reageerida kiiresti ja paindlikult uutele probleemidele, mis naiste õiguste tagamisel ja naiste ning meeste võrdõiguslikkuse edendamisel ühiskonnas aktuaalsuse omandavad.