Meist

Tutvustus

MTÜ Järvamaa Naiste Tugikeskus asutati 2013. aasta 24.oktoobrer. Meie ühine soov oli luua Järvamaale tugikeskus, mis tagaks igakülgse abi naistele, kes on sattunud vägivaldse suhte, sh. lähisuhte  vägivalla ohvriks, ja kes vajavad abi sellest suhtest välja tulemiseks. Me usume, et vägivallast on väljapääs ja me tahame aidata naistel seda leida.

Meie naiskonda kuuluvad  tugikeskuse 2 põhitöötajat,  jurist, psühhoterapeut  ja vabatahtlikud, kes on saanud naistevastase vägivalla alase väljaõppe.

Nõustamisteenuseid  pakume alates detsembrist 2013.aastast.

Alates 2014 a. veebruarist pakume ka turvakodu teenust (MTÜ vabatahtliku tegevuse ajal (1.jaanuar 2017-31.juuli 2018) oli see teenus peatatud) . Turvakodu asukoht on turvalisuse kaalutlustel salastatud,  kohtumiskoha lepime naisega kokku telefoni teel.

Kõik teenused on naisele tasuta. Juriidlise ja psühholoogilise tasuta nõustamise maht ühe kliendi kohta on  piiratud.

2016 aastal korraldasime tööd ka Raplamaa tugikeskuses.

2017 aastal nõustasime naistevastase vägivalla ohvreid vabatahtliku töö alusel. Naiste tugikeskuse teenust pakkus Järvamaal 2017 aastal MTÜ Eluliin.

Kuni aastani 2014 toetas meie tegevust Sotsiaalministeerium läbi Hasartmängumaksu Nõukogu. Aastatel 2014-2016 saime oma tegevuseks toetust Sotsiaalministeeriumi poolt riigieelarve eraldiste ja Norra toetusprogrammi kaudu. 2017. aastal ja 2018. aasta alguses jätkasime tegevust täielikult vabatahtliku töö ja annetuste abil.

1. augustist 2017 kuni 30. november 2023 aastani toetas meie tegevust Sotsiaalkindlustusamet.

1.detsember 2023 kuni 30.november 2026 aastani toetab meie tegevust Sotsiaalkindlustusamet.

Toimib koostöövõrgustik  erinevatele lähisuhtevägivalla ohvritega tegelevate osapoolte (politsei, ohvriabi, sotsiaal- ja meditsiini- ning kohtutöötajad) vahel.

Abistatud klientide arv aastate lõikes:

2024.a- veebruari lõpuga 20 naist

2023.a- 59 naist

2022.a- 61 naist

2021.a- 58 naist

2020.a- 58 naist

2019.a- 57 naist

2018.a -25 naist (teenus alates augustist)

2017.a – 34 naist (maakonnas oli lisaks teine teenuse pakkuja, riiklik teenusepakkuja)

2016.a- 94 naist (töötati  ka Raplamaa Naiste Tugikeskuse poole pöördutud naistega)

2015.a- 68 naist

2014.a- 52 naist