Tugitelefon 1492

Eesti Naiste Varjupaikade Liidu tasuta 24h tugitelefon vägivalda kogenud naistele

Üleriigiline lühinumber füüsilist, vaimset, majanduslikku ja/või seksuaalset vägivalda kogenud naistele, kes:

 • tunnevad, et tahavad oma probleemist rääkida
 • soovivad leida olukorrast väljapääsu
 • vajavad tuge oma murele lahenduste otsimisel
 • otsivad kaitset vägivalla eest, kuid ei tea kuhu ja kelle poole pöörduda
 • tahavad analüüsida võimalikke variante oma  vägivaldse lähisuhte lõpetamiseks
 • on valikute ees, kuidas korraldada enda ja oma laste elu pärast lahutust
 • on langenud vägistamise ohvriks

Naiste tugitelefoni töötajad:

 • pakuvad emotsionaalset tuge
 • emotsionaalset tuge ja informatsiooni pakutakse ka vägivalla ohvritest naiste lähedastele.
 • jagavad informatsiooni abi saamise võimaluste kohta üle Eesti
 • annavad vägivallaohvritele asjaajamisjuhiseid suhtlemisel riigi, kohaliku omavalitsuse ning teiste vajalikke teenuseid osutavate asutustega
 • annavad nõu asjassepuutuva seadusandluse kohta
 • kõrge riskiga olukordades suunavad ohvri kohe politseisse või teatavad kokkuleppel ise juhtumist politseile

Samuti antakse nõuandeid vägivalla ohvrite abistamiseks ja informatsiooni erinevate abivõimaluste ja teenusepakkujate kohta vägivalla ohvritest naistega kokku puutuvatele spetsialistidele (nt lastekaitsetöötajad, sotsiaaltöötajad, õpetajad, lasteaiakasvatajad, psühholoogid, meedikud, prokurörid, politseinikud jne) vägivalla juhtumitele võimalikult paremate lahenduste leidmiseks.

Telefonile helistanud isikutele on tagatud anonüümsus. Erandiks on vaid olukorrad kui informatsiooni edastamine on hädavajalik sest edastamata jätmine ohustab otseselt helistaja või teiste inimeste elu ja tervist.

Ootame teie kõnesid ööpäevaringselt.

Helistamine kõikidest võrkudest tasuta.

Tugitelefonile vastavad naiste tugikeskuste töötajad vabatahtlikus korras, sest senine teenuse riiklik rahastus lõpetati 2019. aastast. Kõnedega seotud tehnilised kulud saame katta tänu tegevustoetusele.